Menu

Komunikacja i położeniesedziszow

  • Gmina miejsko-wiejska (23 734 mieszkańców, stan na 1 stycznia 2019 r.)
  • Miasto 12 191 mieszkańców (stan na 1 stycznia 2019 r.)
    Położenie - powiat ropczycko-sędziszowski, woj. podkarpackie

Odległość i dojazd

  • Rzeszów - 24 km (28 minut)
  • Kraków - 145 km (1,40 godz.)
  • Lotnisko Rzeszów-Jasionka - 33 km (34 minuty)
  • Autostrada A4 - 8 km (14 minut)
  • Szpital Powiatowy w Sędziszowie Młp. - centrum miasta
  • Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie - 27 km (40 minut)

Większy Sędziszów Małopolski

Od 1 stycznia 2019 r. Sędziszów Małopolski powiększył się o cztery sąsiadujące z miastem wioski: Borek Wielki, Wolicę Piaskową, Wolicę Ługową i Kawęczyn Sędziszowski. W ten sposób dotychczasowa powierzchnia zwiększyła się z 996 ha do 3 699, a liczba mieszkańców z 7 483 osób do 12 191.

Turystyka i atrakcje gminy

Gmina Sędziszów Małopolski położona jest na pograniczu Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Strzyżowskiego. Północna część gminy to teren równinny i piaszczysty, w dużej mierze zalesiony, z obszarem chronionego krajobrazu - "Zabłocie". Przepływa tutaj rzeka Tuszymka, nad którą położone są dwa zalewy, w Cierpiszu i Rudzie. Południowa części gminy położona jest w strzyżowsko-sędziszowskim obszarze krajobrazu chronionego, z płaskowyżem Zagorzyc i Szkodnej, z licznymi wąwozami i kotlinami. Rzeźba terenu jest bardzo różnorodna, najniżej nad poziomem morza położony jest Boreczek - 200 m, a najwyżej Szkodna - 403 m.

Urozmaicenie terenu sprawia, że Sędziszów Młp. i jego okolice są atrakcyjne pod względem turystycznym. Wokół miasta wiodą ścieżki rowerowe, o różnej długości i stopniu trudności, a akweny wodne przyciągają miłośników spędzania czasu nad wodą oraz wędkarzy.

W gminie znajduje się też wiele obiektów zabytkowych. Jednym z cenniejszych w województwie podkarpackim jest zespół pałacowo-parkowy wraz z folwarkiem i zespołem parkowym w Górze Ropczyckiej. Odrestaurowany kilkanaście lat temu Park Buczyna wraz z dworskimi stawami jest pięknym zakątkiem gminy, chętnie uczęszczanym przez mieszkańców. Natomiast do najcenniejszych zabytków miasta należy Ratusz, Kościół pw. Narodzenia NMP oraz Klasztor OO. Kapucynów.

Edukacja, kultura i sport

W całej gminie jest 12 szkół podstawowych, 3 gimnazja, 2 zespoły szkół, obejmujące szkołę podstawową i przedszkole, a także 2 przedszkola publiczne i placówki niepubliczne. W Sędziszowie Młp. jest również Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Technicznych.

Przy Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Młp. działają m.in. Zespół Pieśni i Tańca "ROCHY", zespół taneczny "Blues". We wrześniu 2016 r. ponownie uruchomiono Kino Jedność, gdzie firmy wyświetlane są w najnowszej technologii 4K i 3D. Baza sportowa miasta obejmuje miejski stadion sportowy Klubu Sportowego Lechia Sędziszów oraz kompleks "Orlik". Atrakcją jest również siłownia na świeżym powietrzu, która powstał w 2015 r. Przy sędziszowskim liceum oraz gimnazjum dostępne są nowoczesne hale sportowe, dostępne dla mieszkańców, którzy chcą aktywnie spędzać czas. Natomiast w KS "Lechia" działa sekcja piłkarska, natomiast w Ludowym Klubie Sportowym PZL Lechia Sędziszów Małopolski działa sekcja podnoszenia ciężarów, które mają wśród swoich wychowanków sportowców odnoszących znaczące sukcesy na arenie krajowej i światowej.

Przemysł

Sędziszów Młp. ma długą tradycję przemysłową. W latach 30. XX wieku w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego powstał w mieście pierwszy zakład. Na bazie ówczesnych przedsiębiorstwa dziś działają PZL Sędziszów oraz Paged - Rzeszowskie Fabryki Mebli. Sędziszów Małopolski to również teren, na którym z sukcesem działają firmy Doliny Lotniczej. Od 2001 r. w mieście działa światowy potentat branży lotniczej Safran Transmission Systems Poland. W 2-18 r. w Sędziszowie Młp. oficjalnie otwarto drugi zakład należący do grupy SAFRAN – Safran Aircraft Engines, natomiast od 2012 r. swoją siedzibę w naszym mieście ma firma Ultratech Sp. z o.o.

Powrót na górę